home - zingeving en ethiek bij dementie - publicaties en interviews - lezingen en trainingen - contact

meditatie - christelijke meditatie - dementie - zingeving - zingeving dementie - spiritualiteit - rouw - begeleiding - geestelijk verzorger - twintigers - dertigers - veertigers - kerk

Welkom op de website van Tim van Iersel

Als ethicus en dementiedominee ben ik gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie.

Ik werk als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen van WZH, waar voornamelijk ouderen met dementie wonen. Naast het contact met de bewoners werk ik samen met vrijwilligers en begeleid ik mantelzorgers in gespreksgroepen. Verder geef ik trainingen 'Zingeving' en 'Ethiek', zowel intern als extern, en houd ik mij bezig met vorming van ethisch beleid. Wanneer er een ethisch dilemma speelt, begeleid ik daarvoor het Ethisch Beraad.

Ook heb ik als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Ik ben verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als predikant met bijzondere opdracht. Daarnaast fungeer ik als expert op Dementie.nl. Ik ben docent in de nascholing van de Theologische Universiteit Kampen voor de cursus Dementie: een pastorale en theologische uitdaging. In verschillende (zorg)organisaties en hogescholen geef ik lezingen en trainingen.

NIEUWS: nu verschenen, mijn boek: Dilemma's bij dementie: waarden wegen voor goede zorg. Klik hier voor info!

Luister hier (en bekijk) een interview met mij op Radio 1 over mijn werkzaamheden.
Lees hier een interview en reportage met mij over pastoraat en dementie.
Bekijk hier een tv-interview, waarin ik te gast was bij het programma Andries.
Andere artikelen, interviews en publicaties vindt u op de verschillende pagina's.

Neem gerust contact op, bijvoorbeeld als u een lezing of training 'Dilemma's bij Dementie', 'Zingeving bij Dementie' of 'Euthanasie bij Dementie' wenst.

@TvanIersel

 
 
© Tim van Iersel - 2018 - Alle rechten voorbehouden