home - zingeving en ethiek bij dementie - publicaties en interviews - lezingen en trainingen - contact

-

Welkom op de website van Tim van Iersel

5Als ethicus ben ik gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hierover heb ik het boek Godvergeten (***** dagblad Trouw) en Dilemma's bij dementie gepubliceerd.
Ik ben ontwikkelaar van de Zingevingsdobbelsteen.

Ik werk als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen van WZH, waar voornamelijk ouderen met dementie wonen.

Ook heb ik als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Ik ben verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als predikant met bijzondere opdracht. Daarnaast heb ik gefungeerd als expert op Dementie.nl. Ik ben hoofddocent in de nascholing van de Theologische Universiteit Kampen voor de cursus Dementie: een pastorale en theologische uitdaging. Ik ben namens de VGVZ betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe landelijke Zorgstandaard Dementie en de Richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met dementie. Voor stichting STV GeheugenVenster ben ik adviseur Religieuze Beleving & Sfeervieringen. In verschillende (zorg)organisaties en hogescholen geef ik lezingen en trainingen.

Auteur van:

Ook beschikbaar in Duitse vertaling (2020):

Ontwikkelaar van de Zingevingsdobbelsteen:

 

 

 
 
© Tim van Iersel - 2020 - Alle rechten voorbehouden