home - zingeving en ethiek bij dementie - mediteren - contact

 

Blog: Verbeterplan verpleeghuiszorg en geestelijke verzorging

In het verbeterplan voor verpleeghuizen is veel aandacht voor de kwaliteit van leven van bewoners. Daarom draait de zorg. Daartoe wijst de staatssecretaris op zingeving en ethiek. Mijn idee: juist daarin kunnen geestelijk verzorgers een essentiële rol spelen.

Bij zingeving gaat het om de vraag wat het leven voor de bewoner de moeite waard maakt, wat het 'zin' geeft. Zeker bij sleutelmomenten in het leven stellen mensen die vraag: wat is nu werkelijk belangrijk voor me? Het komen wonen in een verpleeghuis en het omgaan met ziekte is zo'n situatie. Ik kom het dagelijks tegen: bewoners die zich afvragen wat de zin is, of mantelzorgers die me vragen: "Wat heeft dit leven van mijn partner nog voor zin?" Gelukkig is daar in het verbeterplan aandacht voor. Jammer genoeg komt de rol van geestelijk verzorgers niet terug. Daar wil ik voor pleiten. Geestelijk verzorgers zijn bij uitstek experts in zingeving. Zij kunnen medewerkers trainen en gevoelig maken voor zingeving en levensvragen, voor thema's die de kwaliteit van leven voor bewoners bepalen. De geestelijk verzorger als coach en trainer, als expert op het gebied van zingeving.

Hetzelfde geldt voor ethiek. In het verbeterplan is een aparte paragraaf gewijd aan het omgaan met ethische dilemma's in de zorgpraktijk. Zeker in het werken met mensen met dementie zijn ethische dilemma's aan de orde van de dag. In het verbeterplan staat hierover: "Het strikt vasthouden aan veiligheidsregels botst soms met de wens van de cliënt (en/of diens vertegenwoordiger) om kwaliteit van leven als belangrijkste uitgangspunt te hanteren." Juist daarom is het belangrijk dat medewerkers leren omgaan met deze dilemma's en weten wat er voor welke betrokkene van waarde is. Een uitstekende taak voor geestelijk verzorgers: zij kunnen, bijvoorbeeld in een moreel beraad of in trainingen Ethiek medewerkers scholen en toerusten om om te gaan met ethische dilemma's.

Het is belangrijk dat geestelijk verzorgers worden betrokken in de uitvoering van het verbeterplan, vooral omdat zingeving en ethiek daarin zo belangrijk zijn. Want laten dat nu precies de twee pijlers zijn van dit mooie vak (zie beroepsstandaard Geestelijk Verzorgers).


 
 
© Tim van Iersel - 2015 - Alle rechten voorbehouden