home - zingeving en ethiek bij dementie - publicaties en interviews - lezingen en trainingen - contact

zingeving, dementie, spiritualiteit, palliatieve zorg, kerk, kerkelijk, verpleeghuis, ethiek

Zingeving en ethiek bij dementie

 

In mijn werkzaamheden houd ik mij bezig met de thema's Zingeving en Ethiek. Dit doe ik zowel in direct contact met de personen waarom het gaat (bewoners en hun naasten), als op indirect niveau, zoals beleidsmatig, bestuurlijk en in lezingen en trainingen.

Zingeving betekent dat ik bewoners (met dementie) bezoek voor gesprekken en contact rondom de vraag: wat geeft uw leven (nog) zin? Daarin begeleid ik ook gespreksgroepen voor mantelzorgers. Daarvoor heb ik het materiaal Zin in Mantelzorg ontwikkeld, dat gratis te downloaden is. Ik werk ook veel samen met vrijwilligers. Tenslotte begeleid ik kerkdiensten en kleinschalige vieringen, zoals in de huiskamers in de verschillende verpleeghuizen.
Rondom dit thema geef ik lezingen en cursussen en beleidsmatige adviezen. Ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij de totstandkoming van de landelijke Zorgstandaard Dementie.

Ethiek houdt in dat ik lezingen en trainingen geef over dilemma's bij dementie, ethisch / moreel beraad begeleid, deelneem aan de WZD commissie, meedenk over beleidsvorming en zitting heb in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie. Ik verzorg in bijvoorbeeld zorgorganisaties en voor congressen hierover verdiepingssessies.

 

 

 

 
© Tim van Iersel - 2020 - Alle rechten voorbehouden